NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
TWOJĄ
SZANSĄ
 

Informacje o projekcie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Beneficjent – Gmina Stalowa Wola zrealizował projekt pn.”Od COP-u do innowacji  i rozwoju- Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Projekt  został zrealizowany w okresie od  05.01.2009 do 30 kwietnia 2011.
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wyniosła 18 057 600,00 PLN.
Uzyskane dofinansowanie Projektu ze środków unijnych przyznane Gminie Stalowa Wola zgodnie z umową wyniosło 16 251 840,00 PLN co stanowi 90% całkowitej wartości Projektu.
Pozostałe 10% (1 805 760,00) to wkład własny Gminy Stalowa Wola.
Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 30 grudnia 2009r.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności Regionu poprzez kształtowanie klimatu innowacyjności i tworzenie warunków do efektywnego wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii i stymulowania współpracy ze środowiskiem naukowo -badawczym. Do zadań Inkubatora Technologicznego należy:

 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm;
 • działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla rozwijających się firm;
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw;
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii;
 • pełnienie funkcji instytucji otoczenia biznesu;
 • promocja postaw innowacyjnych przedsiębiorczości;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferu rozwiązań innowacyjnych;

Dzięki realizacji celu bezpośredniego jakim jest powstanie i funkcjonowanie Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli jako narzędzia rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej liczne  korzyści odniosą:

 • przedsiębiorcy-niskie koszty i wygoda prowadzenia działalności oraz możliwość współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi
 • inwestorzy-atrakcyjny teren do zagospodarowania i dzierżawy
 • studenci i absolwenci-możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe
 • mieszkańcy regionu-korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności regionalnej oraz nowe, stałe miejsca pracy
 • odbiorcy-zapotrzebowanie na towary z tzw. “krótkich serii”
 • gospodarka regionu-wzrost konkurencyjności, pobudzenie i restrukturyzacja istniejącej bardzo nowoczesnej gospodarki regionalnej oraz współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi
 • środowisko-rewitalizacja terenu-wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.